Taith Gerdded BrasGamu Gorffennaf 6ed 2013

Mehefin 30ain 2012

COFRESTRU | REGISTRATION 2012

Llawrlwythwch y ffurflen gofrestru trwy glicio yma.

Mae'r ffurflen yn cynnwys yr holl wybodaeth perthnasol 

 

Y Daith – 30 Mehefin 2012

The Walk – 30 June 2012

 

Taith 26 milltir

Man cychwyn:                   Y Felin, Ysbyty Ifan

Amser cofrestru:              8.00am

Amser cychwyn:               8.30am

 

Taith 16 milltir

Man cychwyn:                   Y Felin, Ysbyty Ifan

Amser cofrestru:              8.00am

Amser cychwyn:               8.30am

Amser gorffen:                 Tua 1.00pm

Man gorffen:                     Betws y Coed

 

Taith 10 milltir

Man cychwyn:                   Cae Canol, Betws y Coed

Amser cofrestru:              12.30pm

Amser cychwyn:               Tua 1.00 – 1.30pm

26 mile walk

Start location:                    Y Felin, Ysbyty Ifan

Registration time:            8.00am

Start time:                           8.30am

 

16 mile walk

Start location:                    Y Felin, Ysbyty Ifan

Registration time:            8.00am

Start time:                           8.30am

Finish Time:                        Approx.  1.00pm

Finish Location:                 Betws y Coed

 

10 mile walk

Start location:                    Cae Canol, Betws y Coed

Registration time:            12.30pm

Start Time:                          Approx. 1.00 – 1.30pm


 Ysbyty Ifan > Pentrefoelas (26 & 16 milltir)

1.    O Ysbyty Ifan, cerddwch i gyfeiriad Pentrefoelas ar hyd y ffordd gefn.

2.    Ymhen tua 3 milltir trowch i’r chwith am Bentrefoelas.

3.    Croeswch yr A5 a cherddwch i fyny Ffordd Nebo.

4.    Wedi i chi fynd trwy bentref Nebo trowch i’r chwith ar hyd y B5427 i gyfeiriad Llanrwst.

5.    Pan gyrhaeddwch Llanrwst, trowch i’r chwith ac yna i’r chwith eto a chroeswch yr A470.

6.    Cerddwch ar hyd palmant yr A470 nes cyrraedd pont Waterloo, Betws y Coed.

7.    Ewch dros Bont Waterloo ac i Gae Canol, Betws y Coed. Bydd cyfle nawr i gasglu ychydig o nawdd. Mae’r daith 16 milltir yn gorffen yma.

 

Betws y Coed > Pentrefoelas (10 milltir)

8.    O ganol Betws y Coed cerddwch ar hyd yr A5 i gyfeiriad Pentrefoelas.

9.    Trowch i’r dde wrth y siop Cotswold Rock Bottom gan ddilyn y ffordd gefn i’w diwedd.

10. Pan gyrhaeddwch yr A470, ewch i’r dde gan ddilyn y llwybr troed i’w diwedd.

11. Croeswch y ffordd i fynd ar hyd y ffordd gefn am Benmachno.

12. Croeswch y groesffordd wrth y Ffatri Wlân.

13. Trowch i’r chwith pan gyrhaeddwch Ffordd Cwm Eidda i fynd dros y bont a chroesi’r A5 (cymerwch ofal!).

14. Ar ôl mynd heibio Rhydlanfair, trowch i’r dde a cherddwch i fyny’r allt a heibio Capel Siloam.

15. Trowch i’r chwith i fynd trwy Tai Hirion a Hafoty Gwyn.

16. Trowch i’r dde i fynd ar hyd Ffordd Nebo i gyfeiriad Pentrefoelas a cherddwch ymlaen i ddiwedd y daith – Gwesty’r Foelas!

 

Ysbyty Ifan > Pentrefoelas (26 & 16 miles)

1.     From Ysbyty Ifan, walk towards Pentrefoelas along the back road.

2.     In about 3 miles turn left towards Pentrefoelas.

3.     Cross the A5 and walk up Nebo Road.

4.     After walking through the village of Nebo turn left along the B5427 towards Llanrwst.

5.     On reaching Llanrwst, turn left and left again and cross the A470.

6.     Walk along the A470 pavement until you reach Waterloo Bridge, Betws y Coed.

7.     Go over Waterloo Bridge and walk to Cae Canol, Betws y Coed. An opportunity will be taken here to collect donations. The 16 mile walk finishes here.

 

Betws y Coed > Pentrefoelas (10 miles)

8.     From the centre of Betws y Coed walk along the A5 towards Pentrefoelas.

9.     Turn right as you reach the Cotswold Rock Bottom shop and follow the minor road to its end.

10. On reaching the A470, turn right to follow the footpath to its end.

11. Cross the road to walk along the back road to Penmachno.

12. At the crossroads near the Wool Factory, cross the road.

13. Turn left as you reach Cwm Eidda Road and cross the bridge and the A5 (please take care!).

14. After passing Rhydlanfair, turn right and walk up the hill and pass Siloam Chapel.

15. Turn left to walk through Tai Hirion and Hafoty Gwyn.

16. On reaching Nebo Road, turn right towards Pentrefoelas and carry on until you reach the end of the walk – The Foelas Arms, Pentrefoelas!