Taith Gerdded BrasGamu Gorffennaf 6ed 2013

Mehefin 30ain 2012

   ELUSENNAU 2012 CHARITIES

 Yr elusennau sydd wedi eu dewis ar gyfer 2012 yw Uned Cancr y Fron, Ysbyty Llandudno a Chancr y Ceilliau.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen noddi.

Noder os gwelwch yn dda bod rhaid dychwelyd y  ffurflen noddi 30 diwrnod ar ol y daith.

The charities for 2012 are Breast Cancer Unit, Llandudno Hospital and Testicular Cancer

Click here to dwnload the Sponsor form.

Please note, all sponsors should be sent in 30 days after the walk.